Sökning: "Os x"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Os x.

 1. 1. Digital Certificates for the Internet of Things

  Master-uppsats, KTH/Nätverk och systemteknik

  Författare :Filip Forsby; [2017]
  Nyckelord :Cyber security; constrained devices; digital certificates; Contiki OS; inter- net of things; embedded systems.; Cybersäkerthet; begränsade enheter; digitala certifikat; Contiki OS; inter- net of things; inbyggda system.;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the possibility of developing a lightweight digitalcertificate solution for resource constrained embedded systems in 6LoWPANnetworks. Such systems are battery powered or energy harvesting devices whereit is crucial that energy consumption and memory footprints are as minimalas possible. LÄS MER

 2. 2. Cross-Platform Video Management Solutions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Olsson; Thomas Mattsson; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With a multitude of platform and operating system combinations available to- day, ranging from laptops and workstations to tablets and smartphones, users want to use their favorite applications regardless of device. Cross-platform development has thus become more important in recent years. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingsprojekt för produktionsverktyg i kulturverksamhet : Database development in a cultural environment

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Henriksson; [2015]
  Nyckelord :filemaker; norrlandsoperan; umeå; sverige; nät- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Projektet visar hur man med relativt lite kunskap om programmering kan ta fram en lösning som både är cross-platform och enkel att underhålla och vidareutveckla med ytterligare funktioner i framtiden. Systemet är gjort i Filemaker Pro 13/14 som också är klienten för Mac OS X och används för mobila enheter via Filemaker Go 13/14. LÄS MER

 4. 4. Initial Respons i OS X miljö : Live-forensik riktat mot OS X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alexander Eriksson; Alexander Hvidt-Andersén; Claes Wallin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Apple OS X i AD-Miljö : möjligheter och begränsningar

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Henrik Kristoffersson; Victor Månsson; [2015]
  Nyckelord :Apple; Mac; OS X AD; Active Directory; Microsoft; Server; GPO; Group Policy; Magic Triangle;

  Sammanfattning : Apples datorer med operativsystemet OS X blir allt vanligare på arbetsplatserna. För att företagets IT-avdelning ska kunna upprätthålla en stabil och säker miljö strävar man efter att standardisera system och hårdvara. LÄS MER