Sökning: "Oscar Alvarsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oscar Alvarsson.

 1. 1. Jämförelsestudie av riskbedömningar avseende vägtransport av farligt gods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jonathan Jansson; Oscar Alvarsson; [2016]
  Nyckelord :Risk; Risk assessment; Risk consideration in societal planning; Transportation of hazardous material; comparative study; QRA; Sweden; Riskbedömning; riskhänsyn i samhällsplanering; transport av farligt gods; jämförelsestudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Risk assessment regarding transportation of hazardous material is a central decision support in urban planning close transportation routes for hazardous material in Sweden. Risk assessment regarding transportation of hazardous is also uncertain and can give various results. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Frejaskolan i Gnesta

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johannes Corbee; Nerma Hajic; Oscar Alvarsson; Sofia Majtorp; [2015]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; Pathfinder; FDS; Frejaskolan; Gnesta; human safety; critical conditions; sensitivity analysis; evacuation; BBR21.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an evaluation of the fire safety at Frejaskolan in Gnesta, Sweden. The report was preceded by a field trip to the school and the fire safety at the school was studied. A number of fire scenarios have been treated, and three were chosen for further analysis. LÄS MER

 3. 3. Leva och arbeta : En kritisk studie av ledarskap i postbyråkratiska organisationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Collin; Oscar Alvarsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårt nutida samhälle kan man ana en tendens att den tidigare så tydliga uppdelningen mellan vad som betraktades som arbete respektive fritid håller på att suddas ut. Många människor upplever idag att arbetet får allt större plats i livet och lämnar väldigt lite utrymme kvar för fritid. LÄS MER