Sökning: "Oscar Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Oscar Andersson.

 1. 1. Google AMP and what it can do for mobile applications in terms of rendering speed and user-experience

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Oscar Bäck; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Google AMP; User Experience; Performance; Mobile Web Pages; Speed;

  Sammanfattning : On today’s web, a web page needs to load fast and have a great user experiencein order to be successful. The faster the better. A server side rendered webpage can have a prominent initial load speed while a client side rendered webpage will have a great interactive user experience. LÄS MER

 2. 2. Förenklade drama managers : Att producera emergenta narrativ medförenklade metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Andersson; Tim Grödem; [2019]
  Nyckelord :emergent narrative; branching narrative; drama manager; video game storytelling; emergenta narrativ; förgrenade narrativ; drama manager; spelberättande;

  Sammanfattning : Det finns ett antal berättarmetoder inom datorspel. De vanligaste formerna som används är linjärt och förgrenat berättande, men det finns en metod som inte används i samma utsträckning, kallad emergent berättande. Detta är en typ av berättande där spelaren själv baserat på samspelet mellan spelets system kan forma sitt egna narrativ. LÄS MER

 3. 3. ÖVERALLT PÅ JORDEN SAMTIDIGT

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Oscar Andersson; [2019]
  Nyckelord :graphic novel; storytelling; illustration; comics; lifestyle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Insamling av drift- och produktionsdata från energiteknik vid Ihus anläggning på Vaksala-Eke

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hjalmar Andersson; Leo Zdansky Cottle; Melker Claesson; Nils Karlsson; Oscar Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :Programmmable Logic Controller; TwinCat; Structured Text; Produktionsdata; väderdata; väderstation; Modbus; Beckhoff; STUNS energi; Vaksala-Eke; förnybar; SolarEdge; vindkraft; solkraft; solarray; RS485; RS232;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen bär utbyggnaden av förnybar energiproduktion en stor vikt i dagens samhälle. Av den anledningen är det av stor betydelse som nya tekniker för energiproduktion testas. LÄS MER

 5. 5. Target Shareholder Returns - Domestic vs Cross-border Takeovers

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Gustav Andersson; Oscar Norman; [2019]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Domestic Takeovers; Cross-border Takeovers; Shareholder Return; Event Study;

  Sammanfattning : Major increase in the M&A activity on the corporate landscape has been identified in 2018 and Sweden experienced the second highest growth in inbound M&A activity in 2017. This thesis presents the target shareholder behavior from takeover announcements on NASDAQ Stockholm during the years 2000-2018. LÄS MER