Sökning: "Oscar Bodin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oscar Bodin.

 1. 1. Can an investor gain positive abnormal return by mimicking insider transactions?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bodin; Jonatan Tell; [2021-02-24]
  Nyckelord :Nasdaq; OMX Stockholm; Insider Trading; Abnormal Return; OMXS30; Stock Market.;

  Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis is a theory that has been widely debated andstudied during the years. Some agree with the theory, but some disagree. One way to study theefficient market hypothesis is by looking at the possibility to gain positive abnormal return onthe stock market. LÄS MER

 2. 2. En undersökning i riskhantering för vidareutveckling av redan existerande projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anders Söderström; Carl Einarson; Fredrik Präntare; Jon Dybeck; Marcus Jonsson; Martin Bodin; Mattias Lantz Cronqvist; Oscar Nöjdh; [2014]
  Nyckelord :vidareutveckling; programvaruutveckling; programvaruprojekt; programvaruutvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Digimergo är en digitalisering av Emergo Train System, ett system där personal inom räddningstjänst kan öva på olika katastrofscenarion. För att göra Digimergo användbart behövdes ytterligare programvara: ett administrationsverktyg till övningar och en scenarioeditor. LÄS MER

 3. 3. Svenska aktiemarknaden : Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av makroekonomiska variabler

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oscar Bodin; Jenny Nielsen; [2013]
  Nyckelord :Makroekonomiska variabler; OMX; aktiemarknad; Granger Causality test; Johansens Cointegration test; Impulse Response Function test; ADF test; KPSS test; Mulitpel regression.;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Aktiemarknaden påverkas både av inhemska och utländska faktorer. Därför är det av intresse att se vilka makroekonomiska variabler som påverkar den svenska aktiemarknaden. LÄS MER