Sökning: "Oscar Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Oscar Borg.

 1. 1. Brottsförebyggande åtgärder i den fysiska planeringen och trygghet i staden -En jämförande studie mellan Vallastaden och Skäggetorp

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Borg; Jessica Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Defensible Space; Broken Windows; Crime Prevention Through Environmental Design; trygghet; fysisk planering; brottsförebyggande åtgärder; Vallastaden; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka brottsförebyggande åtgärder i den fysiska planeringen, för att skapa ett tryggare samhälle. Huvudfokus har varit att utföra en jämförande studie av stadsdelarna Vallastaden och Skäggetorp i Linköping. LÄS MER

 2. 2. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 3. 3. En skola för alla? : Inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Oscar Borg; Robin Johansson; [2016]
  Nyckelord :En skola för alla; Inkludering; barn som är i behov av särskilt stöd; fritidshem.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur personal på fritidshemmet arbetar med att inkludera elever som är i behov av särskilt stöd. Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod. Metoden bygger på att vi har valt att intervjua verksam personal som möter de eleverna som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. VMI : A study of benefits with a VMI system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Chris Chemnitz; Carl Borg; Oscar Elgquist; [2006]
  Nyckelord :VMI; EDI; Supply Chain;

  Sammanfattning : Abstract Today, the market is getting tougher and tougher and organisations need to concentrate more on the organisations core competence, to become successful and gain competitive advantage. One way to get this competitive advantage for an organisation is to start using Vendor Managed Inventory (VMI) system. LÄS MER

 5. 5. Blodlaktat, hjärtfrekvens och skattad ansträngning vid löpning på rullband jämfört med löpning på fast underlag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oscar Gidewall; Matthias Johnsson; [2005]
  Nyckelord :Tränarlänkfriidrott; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Bakgrund Löpning på rullband/löpband har blivit en allt vanligare ingrediens vid träning på nordliga breddgrader. Rullbandet är också en viktig ergometer som möjliggör att fysiskt arbete kan mätas under standardiserade former. Ett prestationstest som ofta utförs på löpband är ett så kallat laktattröskeltest. LÄS MER