Sökning: "Oscar Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Oscar Dahl.

 1. 1. Lusläsa eller läsa lusen av någon : En studie av elevers förståelse av idiomatiska uttryck i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Dahl; Angeliqua Lafon; [2018]
  Nyckelord :idiom; fixed phrases; middle school; progression; Swedish; English; classroom education; idiom; fasta fraser; grundskola; progression; svenska; engelska; klassrumsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadieelevers förståelse av idiomatiska uttryck samt huruvida de känner igen idiomatiska uttryck till sin form och jämföra detta inom ämnena svenska och engelska. Vidare ämnar detta examensarbete att undersöka om det finns någon åldersprogression sett till elevernas förståelse av idiomatiska uttryck samt undersöka hur lärare arbetar med idiom. LÄS MER

 2. 2. Nyttan med styrverktyg inom små konsultföretag : Differentiering och legitimitet på marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Dahl; Oscar Andersson; Erik Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; Strategy tools; Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Konsultbranschen kännetecknas av en hög omsättning av aktörer. En anledning till att det ständigt alstras nya mindre aktörer till branschen är att den kan vara lukrativ med låga inträdesbarriärer. LÄS MER

 3. 3. Magnetic Monopole Current in Artificial Square Spin Ice

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Oscar Eriksson; Kaj Dahl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent theoretical and experimental results have revealed the existence of magnetic monopoles, in the form of quasi particles, in both condensed matter known as spin ice, as well as in two-dimensional artificial versions of the same material. In this report a two-dimensional Ising model is first examined, then an artificial square spin ice model using a dipole approximation, only taking into account nearest and next nearest neighbors. LÄS MER

 4. 4. Intelligenta förpackningar för transport av temperaturkänsliga material

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Jack Lönn; Oscar Dahl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna tekniska rapport avser dimensionering, modellering samt validering av en förpackning som ska transportera hästsperma genom att utnyttja lagrade energier i fasomvandlingsmaterial. Lådan har konstruerats för att klara av de termiska påfrestningar som sker under transporten. LÄS MER

 5. 5. Från Maastricht till Lissabon - Förändringar i EU:s demokratitillstånd

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktoria Asplund; Oscar Andersson; [2013]
  Nyckelord :EU; Demokrati; Robert Dahl; Lissabonfördraget; Maastrichtfördraget; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU:s överstatliga roll har med tiden blivit allt mer omfattande och EU:s medlemsländer utvecklar ständigt sina demokratiska strukturer, men blir EU som organisation mer demokratiskt över tid? Vi besvarar denna fråga genom att utföra en jämförande studie av demokratitillståndet i EU under Maastrichtfördraget och under Lissabonfördraget med hjälp av Robert Dahls utopiska demokratiteori. För att avgöra demokratitillståndet undersökte vi fem demokratikriterier som i sin tur baseras på sju operationaliserade polyarkiprinciper. LÄS MER