Sökning: "Oscar Frohlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Frohlund.

  1. 1. Produktivitetsförbättringar genom integration av materialflöden i träindustrin

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Oscar Frohlund; [2018]
    Nyckelord :Ek; Ekråvara; Uppköp av leverantör; Lönsam produktion; automation i träindustrin.;

    Sammanfattning : Att säkra efterfrågan och kvaliteten på ekråvaran har lett till att KG List under 2017 köpte upp en av sina tidigare leverantörer Österbymo Hardwood.Att få ner spillet och använda sig av så mycket av ämnet som möjligt anses vara viktigt för att få en sån lönsam produktion som möjligt. LÄS MER