Sökning: "Oscar Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Oscar Gustavsson.

 1. 1. "En djupgående totalförståelse som man kommer ha med sig resten av livet" : Gymnasieelevers upplevelser av språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Oscar Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; gymnasieelever; deltagande observation; kvalitativ intervju; gruppintervju;

  Sammanfattning : Skolelevers sociokulturella och språkliga bakgrund har en stor påverkan på skolresultatet. En lösning på det problemet kan vara att använda sig av språkutvecklande arbetssätt i klassrummen, något som enligt forskning tycks gynna alla elever. LÄS MER

 2. 2. Strategier vid rekrytering av nyckelroller inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Gustavsson; Oscar Lundström; [2019]
  Nyckelord :Human Resource; SME; Outsourcing; Marketing mix; Employer Branding; Human Resource; SME; Outsourcing; Marknadsmix; Employer Branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små- och medelstora företag (SME) är motorn inom den europeiska ekonomin och står idag för 9 av 10 företag. SME är beroende av att deras nyckelroller innehavs av kompetent personal så att företaget kan fortsätta att utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Inomhuspositionering med bredbandig radio

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Gustavsson; Adam Miksits; [2019]
  Nyckelord :Indoor Localisation; WiFi-fingerprinting; k-Nearest Neighbour; RSSI; CSI;

  Sammanfattning : In this report it is evaluated whether a higher dimensional fingerprint vector increases accuracy of an algorithm for indoor localisation. Many solutions use a Received Signal Strength Indicator (RSSI) to estimate a position. It was studied if the use of the Channel State Information (CSI), i.e. LÄS MER

 4. 4. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 5. 5. Magic Formula Investing and The Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model; CAPM; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the existing research within the subject of the Magic Formula. The investment strategy will be tested on historical data for companies on the Stockholm stock exchange during the period 2007-04-01 to 2017-03-31. The return will be benchmarked against OMXS30 as an indicator of the market return. LÄS MER