Sökning: "Oscar Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Oscar Gustavsson.

 1. 1. Digitaliseringen och de digitala teknologiernas påverkan på controlleryrkets roll, arbetsuppgifter och färdigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gustavsson; Emilia Svensson; [2021-09-02]
  Nyckelord :digitalisering; controller; controllerrollen; management accountant; färdigheter; digitala verktyg; business intelligence; big data; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mot bakgrund av den ökande digitaliseringen och de digitalaverktyg som uppkommit, exempelvis en ökad automatisering, har valet fallit på att undersökahur controllern påverkats av denna förändring. Detta undersöks ur en svensk kontext, vilketär av intresse eftersom Sverige ligger så pass långt fram i digitaliseringsprocessen jämförtmed de flesta andra europeiska länder. LÄS MER

 2. 2. Optimizing an electricity contract to save money while also alleviating the grid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oscar Dellham; Eric Swanmark; Pontus Gustavsson; Edvin Sundberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, the usage of charging posts at S:t Eriks torg in Uppsala was investigated with a goal of reducing the energy consumption and thereby decrease electricity costs for UPAB, but also to alleviate the grid because of Uppsala grid’s capacity shortage. Using energy consumption data from the parking lot, we processed the information, analyzed the data, and identified trends and patterns to gather a basis for problem solving. LÄS MER

 3. 3. Varför certifieringar? En marknadsföringsmässig undersökning kring syftet med certifieringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hägg; Oscar Gustavsson; Emma Barnell; [2021]
  Nyckelord :CSR; CSR-work; KRAV; MSC Greenwashing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility, also known as CSR, is the responsibility companies have regarding its societal impact within the area in which they operate. Companies often choose to market their social responsibility which results in increased consumer loyalty and thus an increased competitive advantage. LÄS MER

 4. 4. "En djupgående totalförståelse som man kommer ha med sig resten av livet" : Gymnasieelevers upplevelser av språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Oscar Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; gymnasieelever; deltagande observation; kvalitativ intervju; gruppintervju;

  Sammanfattning : Skolelevers sociokulturella och språkliga bakgrund har en stor påverkan på skolresultatet. En lösning på det problemet kan vara att använda sig av språkutvecklande arbetssätt i klassrummen, något som enligt forskning tycks gynna alla elever. LÄS MER

 5. 5. Strategier vid rekrytering av nyckelroller inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Gustavsson; Oscar Lundström; [2019]
  Nyckelord :Human Resource; SME; Outsourcing; Marketing mix; Employer Branding; Human Resource; SME; Outsourcing; Marknadsmix; Employer Branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små- och medelstora företag (SME) är motorn inom den europeiska ekonomin och står idag för 9 av 10 företag. SME är beroende av att deras nyckelroller innehavs av kompetent personal så att företaget kan fortsätta att utvecklas. LÄS MER