Sökning: "Oscar Hillmann"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oscar Hillmann.

 1. 1. Objektivitetsprincipens betydelse för Skatteverkets myndighetsutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Hillmann; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, the Tax Agency is responsible for the verification of tax declarations to ensure that everyone pays the right amount of tax. In order to ensure that the taxpayers pays the correct amount of tax, the Tax Agency uses a number of control methods, with the most common method being the taxpayer's declaration. LÄS MER

 2. 2. Ägarlägenheter - Sveriges nya upplåtelseform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Hillmann; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj år 2009 blev ägarlägenheten Sveriges nya upplåtelseform för flerfamiljshus. Ägarlägenheten ger ägaren rätt äga en bostadslägenhet i flerfamiljshus med direkt ägande vilket tidigare inte var möjligt. Tanken att ha direkt äganderätt i ett flerfamiljshus är inte ny i Sverige. LÄS MER