Sökning: "Oscar Hvarfvén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Hvarfvén.

  1. 1. Att vara Agil eller inte vara, det är frågan...En fallstudie om Vattenfall Research & Development kring Anti-pattern inom Scrum

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Henrik Grodzinsky; Oscar Hvarfvén; Sebastian Nordén; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER