Sökning: "Oscar Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Oscar Jansson.

 1. 1. Upplevt socialt stöd under en rehabiliteringsprocess : En kvalitativ forskningsstudie på lagidrottares upplevelser av en långvarig knäskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fannie Andersson; Oscar Jansson; [2022]
  Nyckelord :Social support; rehabilitation; injury; Socialt stöd; rehabilitering; skador;

  Sammanfattning : Under en rehabiliteringsprocess kan idrottare stöta på fysiska och psykologiska utmaningar som kan ha en negativ påverkan på välmåendet. Sociala stöd har genom tidigare studier påvisats underlätta en rehabilitering för idrottare då det kan reducera en upplevd stress som uppstår i samband med en skada. LÄS MER

 2. 2. Ju fler desto bättre? : En kvantitativ studie om hur Miljöpartiet använder emojis på Instagram samt vilken effekt det har på mottagare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ella Jansson; Oscar Fleetwood; [2022]
  Nyckelord :Social Media; Political Communication; Social Medialogic; Emoji; Instagram;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the Green Party, which is a part of the Swedish parliament, uses emojis on Instagram. In addition, the study examines whether the usage has increased or not during the time period 2014-2021. The thesis also aims to find out how the use of emojis affects media users' perceptions of the message. LÄS MER

 3. 3. Medicines Patent Pool: Hantering av en atypisk patentpool inom det konkurrensrättsliga ramverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Jansson; [2021-08-27]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Patentpool; Medicines Patent Pool; MPP; Patenträtt; Patentlicens;

  Sammanfattning : En patentpoolen är i regel skapad för att kommersialisera en teknisk standard, men kan även användas för att åstadkomma andra former av samarbeten. Medicines Patent Pool (MPP) är en patentpool som samlar läkemedelspatent och gör dem tillgängliga i låg- och medelinkomstländer för en låg licensavgift. LÄS MER

 4. 4. Konsumtion av märkeskläder : en studie av planerat beteende vid klädköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Jansson; Sandra Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :conspicuous consumption; social consumption; luxury consumption; social status; theory of planned behavior.; konsumtion för beskådan; skrytkonsumtion; lyxkonsumtion; social status; rikedom; teorin om planerat beteende.;

  Sammanfattning : Resultatet visar oss att människors konsumtionsvanor påverkas av våra beteenden. Både attityden mot beteendet, subjektiva normer och vår upplevda kontroll över köpet påverkar det slutliga utfallet av konsumtionen av märkeskläder. Det gäller framförallt för klädköp som är avsedda för att förbättra individens självbild. LÄS MER

 5. 5. Rakhyvelsförpackningar och genus : En studie om könsneutral förpackningsdesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oscar Jansson; Emelie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender coding; gender neutral; graphic design; packaging design; Förpackningsdesign; genus; grafisk design; könskodning; könsneutralt;

  Sammanfattning : Rakhyvlar är en produkt som i grunden har samma funktion för både män och kvinnor, men vars förpackning könskodas för att attrahera de olika könskategorierna. Följande studie syftar till att undersöka hur rakhyvelsförpackningar skiljer sig åt beroende på om de riktar sig mot män eller kvinnor. LÄS MER