Sökning: "Oscar Johannesson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Oscar Johannesson.

 1. 1. The Effects of Corporate Social Performance (CSP) on Credit Ratings - Evidence from the European Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Johannesson; Oscar Zedendahl; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Performance CSP ; ESG Factors; Credit Ratings; European Rating Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to fill the existing research gap in Europe by examining the effect of corporate social performance (CSP) on firms’ credit ratings. Methodology: Through a quantitative research strategy, we examine the relationship between CSP and firms’ credit rating using a fixed effects regressions analysis based on a panel data set. LÄS MER

 2. 2. Private Equity Firms’ Exit Decision in the Nordic Market: An Empirical Study on Factors that Influence Private Equity Firms’ Divestment Strategy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Johannesson; Jacob King; [2018]
  Nyckelord :private equity; divestment strategy; secondary buyouts; trade sales; IPOs; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates which factors determine how a private equity-backed fund exits their investment in a portfolio company located in the Nordic markets. A total of 397 Nordic portfolio company private equity exits occurring between January 2005 and December 2017 have been analyzed in this paper. LÄS MER

 3. 3. Effektiviseringsarbete inom byggbranschen - En studie i samarbete med Tuve Bygg

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Linus Ek Hjalmarsson; Oscar Johannesson; [2015]
  Nyckelord :Effektivisering; slöseri; kommunikation; Lean; Toyota; frekvensstudie.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den goda föreningsmiljön : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer i föreningsmiljön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christian Johannesson; Oscar Fahlström; [2014]
  Nyckelord :Föreningsmiljö; Idrottsförening; Idrottsungdomar; KASAM; Behålla ungdomar;

  Sammanfattning : ”Den goda föreningsmiljön” En kvalitativ studie där åtta Specialidrottsförbund ger sin syn på vilka faktorer som bidrar till en god föreningsmiljö där ungdomar väljer att stanna. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen kring faktorer i föreningsmiljön som bidrar till att ungdomar väljer att stanna inom föreningsdriven idrott längre upp i åldrarna. LÄS MER

 5. 5. Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Johannesson; Karlsson Joachim; [2014]
  Nyckelord :Kassaflöde; Kassaflödesanalys; Periodiserad redovisning; Direkt kassaflöde; Indirekt Kassaflöde; Kreditgivare; Banklån; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Datum: 3 juni, 2014Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA400, 15 hp.Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST,Mälardalens högskolaFörfattare: Oscar Johannesson Joachim Karlsson12 augusti 1991 25 juli 1991Titel: Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?Handledare: Leif CarlssonNyckelord: Kassaflöde, Kassaflödesanalys, Periodiserad redovisning, Direkt kassaflöde, Indirekt Kassaflöde, Kreditgivare, Banklån, IntressentteorinFrågeställning: Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen? Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen? Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen?Syfte: Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra för de fördelar och nackdelar som kassaflödesanalys medför som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen. LÄS MER