Sökning: "Oscar Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Oscar Johnsson.

 1. 1. ESG scores´ effect on investment strategies : How does Dogs of Dow and The Magic Formula´s performance get effected when weighted according to their ESG score? 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oscar Johnsson; Elias Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Dogs of Dow; the Magic Formula; ESG score; Investment strategy; Asset Allocation; Socially responsible investing; Stockholm large cap; CAPM; Stock market;

  Sammanfattning : This thesis investigates the two investment strategies Dogs of Dow and The Magic Formula. We test how the strategies perform when getting weighted to ESG scores and also if they outperform OMXSPI during the years 2012-2022. LÄS MER

 2. 2. Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Albertsson; Adrian Öberg Bustad; Mattias Sundmark; Elof Gerde; Jessika Boberg; Ariyan Abdulla; Oscar Danielsson; Felicia Johnsson Bittmann; Anton Moberg; [2017]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Handlingsbarhet; Säkerhet; Webbapplikation; Säkert intryck;

  Sammanfattning : Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad. LÄS MER

 3. 3. Nyttan med styrverktyg inom små konsultföretag : Differentiering och legitimitet på marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Dahl; Oscar Andersson; Erik Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Professional Service Firms; Consulting; Brand Legitimacy; SWOT analysis; Strategy tools; Balanced Scorecard; Porters Five Forces; Blue Ocean strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Konsultbranschen kännetecknas av en hög omsättning av aktörer. En anledning till att det ständigt alstras nya mindre aktörer till branschen är att den kan vara lukrativ med låga inträdesbarriärer. LÄS MER

 4. 4. Rösten : En ljudanalys av rösten i ljudböcker och vad den bär med sig

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jonas Johnsson; Kristland Oscar; [2015]
  Nyckelord :Narrative voice; audio books; phenomenology; Berättarröst; ljudböcker; fenomenologi;

  Sammanfattning : Undersökningen tar upp hur rösten används, närmare bestämt berättarröstens påverkan, när den tjänstgör som berättarverktyg för läsupplevelsen. Språket är inte bara förknippat med det mänskliga intellektet utan också med den mänskliga kroppen. Språket är bundet till kroppen via vår röst. LÄS MER

 5. 5. An Empirical Investigation of Factors Affecting the Standardization of Service Pricing - A Case Study of Flexlink

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Louise Lorentzon; Oscar Johnsson; [2013-08-08]
  Nyckelord :Pricing; Services; PPP; IIHP; FTU; International trade; Wage; Cost of Living;

  Sammanfattning : Over the last decades, the service sector has increased as a percentage of the economies. This paper analyzes whether service prices can be internationally standardized based on the Purchasing Power Parity (PPP) theory. LÄS MER