Sökning: "Oscar Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Oscar Jonsson.

 1. 1. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Harald Graf Morin; Oscar Wester; Nathalie Elsässer; Sara Nilsson; Simon Henriksson Välimaa; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lyxsegmentet har varit sent i sin teknikadaption trots att e-handel, och vikten av internetnärvaro, har ökat. För att lyckas med omställningen måste handlare veta hur kundens upplevda känsla av lyx bibehålls på en webbapplikation. LÄS MER

 4. 4. The impact of public funding : A qualitative study analyzing the Vinnova program VINN-verifiering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oscar Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; innovationprocess; commercialization; funding; publicfunding.; Innovation; innovationsprocess; kommersialisering; finansiering; offentlig finansiering.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to investigate how the innovation process impact commercialization of innovations with funding. This was accomplished by conducting qualitative interviews, an extensive literature review and a review of corporate documents. LÄS MER

 5. 5. Tvetydig hegemon : En teoretisk studie av USA:s agerande i inbördeskrigets Syrien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Jonsson Wastesson; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetsstrategi; USA; Inbördeskrig; Syrien; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : The United States’ involvement in the Syrian civil war could be described as ambiguous. At first, President Obama told the world that the US would not interfere in the Syrian turmoil right after the Arab Spring. Yet, a few years later military aid is shipped to the opposition and bombing campaigns are conducted in Syria. LÄS MER