Sökning: "Oscar Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Oscar Jonsson.

 1. 1. Vilka får mest utrymme på vägen upp för Alpe Cermis? : En kvantitativ innehållsanalys om rapporteringen av kvinnor och män inom längdskidtävlingen Tour de Ski.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Oscar Jakobsson; Eddie Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; längdskidor; kvantitativ innehållsanalys; sportjournalistik; Tour de Ski.;

  Sammanfattning : This study examined the difference in reporting of women and men in cross-country skiing during three years of Tour de Ski (2017/2018, 2018/2019 and 2019/2020). The media that were compared was the Swedish public service media Sveriges Television (SVT) and the commercial media Aftonbladet, with a total sample of 350 digital articles. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sindre Jonsson Wold; Joakim Eng Engmark; Hashem Hammoush; Oscar Olsson; Ebba Rosander; Haore Ahmadi; Erik Lundin; Daniel Bissessar; [2020]
  Nyckelord :navigerbarhet; design; webbutik; användbarhet;

  Sammanfattning : Studies show that web shops with a good design and easy-to-navigate structure positively affect the usability. To test this claim, LiU-store's current web shop was developed according to design and navigation principles and according to the wishes of the customer group. LÄS MER

 3. 3. You get what you fucking deserve! : Karaktärsanalys av Joaquin Phoenix's porträttering av Joker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Dan E Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Joaquin Phoenix gestaltning av karaktären Arthur Fleck i filmen Joker (Todd Phillips, 2019) prisades med en Oscar för bästa huvudroll. Filmen är en ursprungshistoria om den klassiska antagonisten till Batman och belyser de bakomliggande faktorer som bidrar till Arthur Flecks resa från offer till våldsverkare. LÄS MER

 4. 4. Exploring Absorption in the Host Galaxies of Gamma-Ray Bursts

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teodor Jonsson; Oscar Wistemar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gamma-ray bursts (GRB) are extremely high energy pulses that are connected to supernovae and black hole formation. They are divided into two forms, long and short GRBs. LÄS MER

 5. 5. Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning : En fallstudie enligt DMAIC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Hägglund; Oscar Jonsson; [2019]
  Nyckelord :condition-based maintenance; maintenance; DMAIC; point; switches and crossings; statistical proces control; SPC; switches; railway; DMAIC; järnväg; spårväxel; statistisk processtyrning; SPS; tillståndsbaserat underhåll; underhåll;

  Sammanfattning : Switches, which are critical components of the Swedish railway, have a neglected maintenance cost that is three times as high as their current annual maintenance cost. Between 2017 and 2018, switches’ reported faults increased by 38 % and about one-third of them caused delays on the regular railway traffic. LÄS MER