Sökning: "Oscar Kjell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oscar Kjell.

 1. 1. Social hållbarhet med individen i fokus : En komparativ analys av läroplanerna Lgy70, Lpf94 och GY11

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2018]
  Nyckelord :Social sustainability; social sustainability in school; sustainable development; offensive treatment; human rights; equality; equal value; hermeneutic theory.;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to visualize how vital the concept of social sustainability is to secure a sustainable society. To answer this, two surveys have been made. LÄS MER

 2. 2. Tendentiös könsfördelning i våra historieläroböcker? : En textanalys av utvalda läroböcker.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender theory; equality; textbooks; curriculum; text analysis; history; women´s history;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to make visible, how and to what extent, women are illuminated in selected textbooks. All textbooks in this study are aimed at high school. In this essay, a qualitative method has been applied to generate opportunities to draw conclusions from the examined material. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt verklighet i byggbranschen : En undersökning av AR som metod för att undvika samordningsbrister och byggfel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oscar Kjell; Erik Silfversparre; [2017]
  Nyckelord :Augmented reality; HMD; construction errors; coordination; Förstärkt verklighet; HMD; byggfel; samordning;

  Sammanfattning : At present, augmented reality (AR) isn’t used to any significant degree in Sweden. However, the technology is considered as the next step in digitizing the constructionprocess. The development of AR has come a long way over the years but has not until recently begun to take shape as a tool to rely on. LÄS MER

 4. 4. Kohandel : En typisk lösning i svensk politik

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2016]
  Nyckelord :Financial crises; unemployment; minority government; political horse-trading; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins game-theory; Finanskris; arbetslöshet; minoritetsregering; kohandel; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins spelteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the political horse-trading in 1933 have laid the foundation for political bloc solutions and have become a common occurrence in Swedish politics. Both the political horse-trading in 1933 and the bloc agreement in 1992 where solutions to help the nation out of severe economic crises, reduce unemployment and avoid extra election. LÄS MER