Sökning: "Oscar Löfgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oscar Löfgren.

 1. 1. Medarbetares inställning gentemot organisatorisk förändring : En fallstudie inom redovisningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Löfgren; Emil Pohjolainen; [2016]
  Nyckelord :medarbetare; organisatorisk förändring; inställning; redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Utvecklingen i dagens samhälle går fort, vilket gör att företag ständigt måste anpassa sig och förändras. Företagen som inte omarbetar sin strategiska riktning utsätter sig för en stor risk, samtidigt som företagen som implementerar förändringsprojekt ofta misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Proteinsupplementering i samband med styrketräning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Oscar Horwath; Mikael Löfgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brandsäkerhet i bilar - värmetransport genom mellanbrädan vid motorrumsbrand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Oscar Löfgren-Ferraz; Magnus Wallin; [1999]
  Nyckelord :engine compartment fire; cone calorimeter; car fire; Bulkhead; värmetransport; Volvo; torpedplåt; TASEF; motorrumsbrand; mellanbräda; konkalorimeter; HSLAB; Bilbrand; brandtest; fire wall; fire test; heat transfer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report investigates the heat transfer through the bulkhead exposed to an engine compartment fire. Calculations are carried out with two different computer programs to solve the one dimensional heat transfer problem. Material properties are obtained by use of cone calorimeter, computer simulations, literature studies and appraisals. LÄS MER