Sökning: "Oscar Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Oscar Lindström.

 1. 1. ”The Empire of Lies” : En diskursiv-historisk analys av Putins och Stalins tal till nationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Lindström; [2022]
  Nyckelord :Propaganda; discourse analysis; Russia; Ukraine; Putin; Propaganda; diskursanalys; Ryssland; Ukraina; Putin;

  Sammanfattning : Studien har i syfte att undersöka vilka genrer, diskursiva strategier och lingvistiska verktyg som Rysslands president Vladimir Putin använder sig utav och hur det kan kopplas samman med tidigare forskning om propaganda. Studien utgår från Putins tal på Moskvas Stadium den 18 mars 2022 då han adresserar åttaårsjubileet av Rysslands annektering av Krim. LÄS MER

 2. 2. FRAMTIDENS ARBETSPLATS : En studie av agila och hybrida team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Noel Lindström; Oscar Stensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the digital age, technological development has been a forerunner in the implementation and configurations for collaborations through digital artifacts and the management of information. Over the years, crises and technological changes have influenced one another in a stimulating environment for the need of new innovations and ways of working. LÄS MER

 3. 3. There is a New Road in Town

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anton Lindström; Oscar Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Iterative research; Electric Road Systems; ERS; Electrification; Commercialization; Stakeholder analysis; Case study; Investment Decision; Investment modelling; Business and Economics;

  Sammanfattning : This master thesis explores commercialization of electric road systems in urban environments, using a combined methods approach, in contrast to previous studies that have focused on long haul transportation. First, through interviews and document gathering, a stakeholder map was constructed, and the incentives of the identified stakeholders were analyzed. LÄS MER

 4. 4. GutenTag : Ett användarvänligtverktyg för datamärkning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Hjalmarsson; Joseph Hughes; Linnéa Ivansson; John Lindström; Oscar Lönnqvist; Maximilian Vorbrodt; Annie Wång; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projektarbete i kursen TDDD96 Kandidatprojekt i progravaruutveckling som utförts av sju studenter på Linköpings Universitet under vårterminen 2021. Arbetet kretsade kring utvecklingen av en webbapplikation vid namn GutenTag på uppdrag av konsultföretaget TietoEVRY. LÄS MER

 5. 5. Efterlevnad av riktlinjer hos emittenter av gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Oscar Lindström; Hampus Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :green bonds; compliance; guidelines; financing; reporting; gröna obligationer; efterlevnad; riktlinjer; finansiering; rapportering;

  Sammanfattning : Den gröna obligationen som finansiellt instrument har de senaste åren haft en kraftigt ökad efterfrågan och tillväxt, varför gemensamma riktlinjer för emittenterna tagits fram, “The Green Bond Principles”. Tidigare studier visar att ett viktigt problem kvarstår. De riktlinjer som tagits fram är som de benämns, enbart riktlinjer. LÄS MER