Sökning: "Oscar Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Oscar Nilsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Sverdrup : Ocean current powerplant

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oscar Nilsson; Olle Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At this time humanity is generating energy through several sources; windpower, solarpower,water power, nuclear power and geothermic power, of which most are well established. Whatdoes not quite keep up in the development is waterpower at sea. LÄS MER

 3. 3. Romansen om de tre kungadömena och de 79 kvinnorna : En kvantitativ och kvalitativ studie om vilka kvinnor som synligörs i en kinesisk roman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Narrativ identitetskonstruktion; genuskontraktet; arbetssituation; utseende; egenskaper;

  Sammanfattning : China is growing on the international stage and is therefore a subject for more attention. As the interest for China grows, so does the interest for China and its history. The purpose of this essay is to study a Chinse novel and its portrayal of the ideal woman. LÄS MER

 4. 4. Effektiviteten av en trimningsåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oscar Nilsson Stjärnfeldt; [2020]
  Nyckelord :Blekinge kustbana; A-tåg; B-tåg; C-tåg; Godståg; Trimningsåtgärd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport görs det en trimningsåtgärd för att se ifall små åtgärder kan göra så tåg kan få en högre hastighet som minskar restiden. Blekinge kustbana är en järnvägssträckning som ligger i sydöstra Sverige och den är 13 mil lång. Linjen går från Kristianstad i Skåne till Karlskrona i Blekinge. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER