Sökning: "Oscar Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Oscar Nilsson.

 1. 1. Att designa användargränssnitt för läkare som behandlar Parkinsons sjukdom : En design science-studie i hur gränssnitt i vårdapplikationer kan se ut

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Timmy Eriksson; Oscar Nilsson; Ola Vognild; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. BEGRÄNSNINGSLAGEN STÄLLER KRAV, MEN…

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bädges Khalil; Oscar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begränsningslagen; arbetsmarknaden; migrationsverket; nyanlända; motivation; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att belysa begränsningslagen och hur den påverkar in-dividerna som omfattas av lagen. Syftet med begränsningslagen är att påskynda etableringen av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, vilket i sin tur underlät-tar deras etablering i samhället. LÄS MER

 3. 3. Public blockchain communities A study on how governance mechanisms are expressed within blockchain communities

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Oscar Nilsson; Dorna Garagol; [2018-07-04]
  Nyckelord :OSS communities; community governance; blockchain technology; blockchain governance; governance mechanisms;

  Sammanfattning : Blockchain technology is rapidly growing and can in the near future disrupt industries such as finance, cyber security, and political voting systems. The interest in the phenomenon has increased the past years, and as a result, more research within the field has emerged as a natural outcome. LÄS MER

 4. 4. Lojalitet på Instagram : Vilka faktorer påverkar lojaliteten hos ett företags instagramföljare?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Nilsson; Oscar Lind; [2018]
  Nyckelord :Loyalty; Customer Relationship Management CRM ; Social Media; Instagram; Lojalitet; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Today’s competition among companies has increased due to the development of the Internet. Customer loyalty is crucial for companies in today’s market. It is important to create a customer base, which will result in a positive effect on profit and sustainability. Social media, such as Instagram, has an impact on customers today. LÄS MER

 5. 5. Temperatursimulering i broar med allmänt tillgänglig data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Simon Månsson; Oscar Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Temperaturändringar i material ger upphov till rörelser och om de på något vis är förhindrade kan tvångsspänningar uppstå. Vid en brodimensionering måste således sådana spänningar tas i beaktande. I Eurokod behandlas dessa temperatureffekter med olika temperaturlastfall. LÄS MER