Sökning: "Oscar Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Oscar Nilsson.

 1. 1. Sverdrup : Ocean current powerplant

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oscar Nilsson; Olle Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At this time humanity is generating energy through several sources; windpower, solarpower,water power, nuclear power and geothermic power, of which most are well established. Whatdoes not quite keep up in the development is waterpower at sea. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER

 3. 3. Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen : En kvalitativ studie av små företags arbete med kunskapsutveckling genom utbildning och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Nilsson; Oscar Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Humankapital; kunskapsföretag; kunskap; utbildning och lärande.;

  Sammanfattning : Humankapital kan ses som kunskapsbaserade företags viktigaste resurs och det kan definieras som den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Denna studie fokuserar på begreppet kunskap och begränsar sig till att behandla små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Att designa användargränssnitt för läkare som behandlar Parkinsons sjukdom : En design science-studie i hur gränssnitt i vårdapplikationer kan se ut

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Timmy Eriksson; Oscar Nilsson; Ola Vognild; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. BEGRÄNSNINGSLAGEN STÄLLER KRAV, MEN…

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bädges Khalil; Oscar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begränsningslagen; arbetsmarknaden; migrationsverket; nyanlända; motivation; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att belysa begränsningslagen och hur den påverkar in-dividerna som omfattas av lagen. Syftet med begränsningslagen är att påskynda etableringen av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, vilket i sin tur underlät-tar deras etablering i samhället. LÄS MER