Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER