Sökning: "Oscar Rietz Baena"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Rietz Baena.

  1. 1. Handelskriget mellan EU och USA - hur påverkas Sveriges handelsflöde?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Ida Dejenfelt; Oscar Rietz Baena; [2022-02-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how the trade war between EU and the US has affected Sweden. We exploit monthly trade data and a method inspired by Regression Discontinuity Design (RDD) to estimate how Sweden’s trade flows have changed due to the trade war. LÄS MER