Sökning: "Oscar Weberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oscar Weberg.

 1. 1. Automatiska plocksystem  - En framtida investering för Alwex?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amer Catak; Oscar Weberg; [2017]
  Nyckelord :Automatiskt plocksystem; flexibilitet; plockeffektivitet; driftsäkerhet; orderplock; orderplocksprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökande internethandeln, tillsammans med en bristande kunskap inom logistik, har ökat statusen för tredjepartslogistiker på senare år. Kraven på hög flexibilitet och snabba leveranser från kunder som handlar på internet sätter hög press på leverantörer vilket innebär att behovet av effektivare orderplocksystem är större än någonsin. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om e-handel : Identifierade slöserier i returflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Kristoffer Nählstedt; Martin Norén; Oscar Weberg; [2016]
  Nyckelord :Returer; kläder; Return Management; slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Lean Production;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande kurs i logistik, 2FE02E, VT 2015 Författare: Martin Norén Kristoffer Nählstedt och Oscar Weberg Handledare: Petra Andersson Examinator: Åsa Gustafsson Titel: En fallstudie om e-handel – Identifierade slöserier i returflödet Bakgrund: I en bransch med mycket returer krävs en effektiv hantering av returer för att inte kostnaderna ska skena iväg. Hela returflödet behöver vara smidigt för att snabbt få ut returnerade varor på marknaden igen. LÄS MER