Sökning: "Oscar Wennborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oscar Wennborg.

 1. 1. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Oscar Wennborg; [2021]
  Nyckelord :wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Wennborg; Theodor Berg Helgöstam; [2018]
  Nyckelord :ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; styrpaket; management control; circular economy; control package;

  Sammanfattning : Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. LÄS MER