Sökning: "Oskar Abrahamsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Abrahamsson.

 1. 1. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 2. 2. Innovation i den svenska TV-branschen

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anna Abrahamsson; Maja Andersson; Oskar Andersson; Pontus Lundbladh; Emma Paju; Malin Velander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER