Sökning: "Oskar Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Oskar Andersson.

 1. 1. Perception och navigering av automatiserade körsystem med hjälp av kamera, LiDAR och maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Andersson; Daniel Karlberg; Daniel Kem; Mateo Raspudic; Felix Rosén; Alexander Sandberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Automatiserade körsystem; Autonoma fordon; Trafikperception; Självkörande; LiDAR; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Bildbehandling; Datorseende;

  Sammanfattning : Automatiserade körsystem är och fortsätter att vara ett forskningsområde där utvecklingoch framsteg sker. Anledningar till att detta är ett intressant och viktigt forskningsområde är bland annat att säkerhets- och miljöaspekten förväntas ha en positiv inverkan på samhället om automatiserade körsystem kan realiseras. LÄS MER

 2. 2. Läronämndens bekännelse : Svenska kyrkans Läronämnds yttranden till kyrkomötet 2009-2019

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Läronämnden; Svenska kyrkans tro bekännelse och lära; Bekännelse; Lära; läroblidning; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan är en luthersk evangelisk kyrka som vila på den apostoliska traditionen genom Confessio Augustana. Svenska kyrkan har valt att vara en episkopal kyrka där den främsta företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen. Övriga biskopar är de främsta företrädarna för sina respektive stift. LÄS MER

 3. 3. ”Du känner inte folket som är där, men du får känslan av att du gör det” En socialantropologisk studie om Malmös rave- och undergrounddeltagares upplevelser av samhörighet och hur dessa kommer till liv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; Subculture; Rave; Communitas; Liminality; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis explores and shines light upon the attractions and experiences of the rave environment and it’s participants in Malmö. It will achieve this by giving a deep description of the seemingly fundamental and essential components that during raves, mixes together with the raving bodies. LÄS MER

 4. 4. Diagrammatic Programming Interface for Graph Traversal Algorithms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Daniel Andersson; Oskar Rydengård; [2020]
  Nyckelord :Graph database; interface; visual programming; user-centered design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Graph databases are a modern and efficient way of dealing with large amounts of interrelated data. The company provides a software platform that collects, documents and visualizes data for a large variety of businesses. LÄS MER

 5. 5. Radiell deformation av kamgång i samband med bearbetning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anders Wallin; Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonstillverkaren Volvo Cars i Skövde vill undersöka vilken påverkan skruvförbandet mellan kamlagerhus och cylinderhuvud har på kamgångarnas rundhet. En förberedande genomgång av processflödet genomfördes där varje del isolerades och undersöktes för att identifiera potentiella felfaktorer. LÄS MER