Sökning: "Oskar Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Oskar Andersson.

 1. 1. Inclusion of Wind Turbines into Frequency Support Services : Exploring frequency stability issues and comparing regulation power market products

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Frequency Containment Reserve; Frequency Restoration Reserve; Fast Frequency Restoration; Synthetic Inertia; Variable Speed Wind Turbine;

  Sammanfattning : There is a trend in Sweden towards increasing the electricity production from renewable energy sources in the electric grid. The increased share of renewables could be seen as essential for Sweden to be able to meet the obligated climate goals. LÄS MER

 2. 2. "Om ens sociala liv var lika stort som ett hav förr, så är det en vattenpöl nu” En sociologisk studie om Covid-19 och dess påverkan på sociala tillgångar hos unga vuxna i Malmö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Social ensamhet; Social isolering; Social solidaritet; Primärgrupp; Sekundärgrupp; Covid- 19; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 har tillsammans med de restriktioner som skapats för att hejda smittspridningen skapat en märkbar social distans individer emellan. Människor spenderar mer tid i ensamhet och social isolering nu än vad de tidigare gjort på grund av nedstängningen och otillgängligheten till ett samhälles sociala arenor. LÄS MER

 3. 3. Perception och navigering av automatiserade körsystem med hjälp av kamera, LiDAR och maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Andersson; Daniel Karlberg; Daniel Kem; Mateo Raspudic; Felix Rosén; Alexander Sandberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Automatiserade körsystem; Autonoma fordon; Trafikperception; Självkörande; LiDAR; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Bildbehandling; Datorseende;

  Sammanfattning : Automatiserade körsystem är och fortsätter att vara ett forskningsområde där utvecklingoch framsteg sker. Anledningar till att detta är ett intressant och viktigt forskningsområde är bland annat att säkerhets- och miljöaspekten förväntas ha en positiv inverkan på samhället om automatiserade körsystem kan realiseras. LÄS MER

 4. 4. Läronämndens bekännelse : Svenska kyrkans Läronämnds yttranden till kyrkomötet 2009-2019

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Läronämnden; Svenska kyrkans tro bekännelse och lära; Bekännelse; Lära; läroblidning; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Svenska kyrkan är en luthersk evangelisk kyrka som vila på den apostoliska traditionen genom Confessio Augustana. Svenska kyrkan har valt att vara en episkopal kyrka där den främsta företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen. Övriga biskopar är de främsta företrädarna för sina respektive stift. LÄS MER

 5. 5. ”Du känner inte folket som är där, men du får känslan av att du gör det” En socialantropologisk studie om Malmös rave- och undergrounddeltagares upplevelser av samhörighet och hur dessa kommer till liv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; Subculture; Rave; Communitas; Liminality; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis explores and shines light upon the attractions and experiences of the rave environment and it’s participants in Malmö. It will achieve this by giving a deep description of the seemingly fundamental and essential components that during raves, mixes together with the raving bodies. LÄS MER