Sökning: "Oskar Blom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oskar Blom.

 1. 1. Ett långsiktigt förhållningsätt till hållbarhet i offentliga inköp - En fallstudie om attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll till hållbarhet i Helsingborgs stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jimmy Duholm; Oskar Blom; [2014]
  Nyckelord :Hållbar utveckling Hållbara inköp Attityd Subjektiv norm Upplevd beteendekontroll.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilken inverkan attityder, subjektiva normer och upplevd beteendekontroll kan ha på beteendet att agera hållbart och om det skiljer sig åt mellan politiker, upphandlare och beställare vid inköp i Helsingborgs stad. Studien har visat att det råder skillnader i attityder mellan politikerna och ner till beställarna. LÄS MER

 2. 2. Implementering av ett bokningssystem med Google Calendar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Blom; Novan Kovan; [2014]
  Nyckelord :booking system; schedule; application; web api; google calendar; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti; bokningssystem; schema; applikation; web api; google kalender; c#; html; css; jquery; entity framework; sogeti;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för implementationen av ett bokningssystem med integrering av Google Calendar API. Uppdraget var främst till för att utvärdera potentialen av ett bokningssystem där Google Calendar användes som scheman för personalen. LÄS MER

 3. 3. Intellectual Capital Statements - The New Guideline - Framtidens intellektuella rapportering

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Blom; Emma Lindstrii; Oskar Persson; [2009-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett svensk-engelskt lexikon inom tåg- och transportdomänen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi; Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Hans Axelsson; Oskar Blom; [2006]
  Nyckelord :datorlingvistik; BLEU; NEVA; lexikon; maskinöversättning; länkning; Multra; lemma; språkteknologi;

  Sammanfattning : This paper describes the process of building a machine translation lexicon for use in the train and transport domain with the machine translation system MATS. The lexicon will consist of a Swedish part, an English part and links between them and is derived from a Trados translation memory which is split into a training(90%) part and a testing(10%) part. LÄS MER