Sökning: "Oskar Bloom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oskar Bloom.

 1. 1. Video Storytelling Advertisement : A quantitative study about the effect consumers’ attitude towards the brand

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oskar Bloom; Pontus Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :Advertisements; Attitudes; Storytelling; Branding; Humorous; Dramatic;

  Sammanfattning : Background: In order for marketers, brands and companies to be successful in the advertising environment the stress for well developed content and messages is a necessity. To have a competitive advantage it is all about the attention a advertisements gain by the audience and the public eye. LÄS MER

 2. 2. If the company is good, people need to know it : En studie om marknadskommunikationens påverkan på arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Oskar Bloom; Emma Filipsson; Joakim Ahlmén; [2017]
  Nyckelord :arbetsgivarvarumärke; marknadskommunikation; associationer; attraktionskraft; potentiella arbetstagare;

  Sammanfattning : Titel: Om företaget är bra, behöver folk få veta om det   Författare: Emma Filipsson, Joakim Ahlmén och Oskar Bloom   Handledare: Dan Halvarsson   Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp   Nyckelord: Arbetsgivarvarumärke, marknadskommunikation, associationer, attraktionskraft, potentiella arbetstagare.   Bakgrund: Bilden av ett arbetsgivarvarumärke ger ett resultat om vilken attraktionskraft en arbetsgivare har. LÄS MER

 3. 3. A Case Study of a 3D Space-Shooter Game - ULMO the Star Explorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Dahlberg; Hampus Ericsson; Johan Hasselqvist; Anton Josefsson; Henry Ottervad; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis treats the development of ULMO the Star Explorer, a graphicallyintensive space-shooter game set in three dimensions, which is developed usingthe framework Microsoft XNA. The project was carried out as a case study, andthe thesis presents and compares different techniques that can be used to solve theproblems we identified. LÄS MER

 4. 4. Prov, processer och en gnutta Bloom : en analys av skriftliga salsprov i gymnasiets samhällsämnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Per Oskar Norberg; Ida Nyström; [2013]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; Lpf94; Gy11; prov; provkonstruktion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans samhällsämnen, samt att undersöka vilken typ av kunskap som proven mäter. Analysen görs genom granskning av sju skriftliga salsprov, alla inom samhälsvetenskapliga ämnen, vilka analyseras utifrån Bloms reviderade taxanomi. LÄS MER