Sökning: "Oskar Britting"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Britting.

 1. 1. Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande - En studie om premiumisering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Viktor Hansson; [2015]
  Nyckelord :Premium; premiumisering; premiumlivsmedel; konsumentbeteende; personligt varumärke; kommodifiering; iögonfallande konsumtion; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Hur vardagskonsumtionen blev iögonfallande – en studie om premiumisering Seminariedatum: 2015-05-26 Kurs: FEKN90: Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Oskar Britting och Viktor Hansson Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Premium, premiumisering, premiumlivsmedel, konsumentbeteende, personligt varumärke, kommodifiering, iögonfallande konsumtion Syfte: Att utifrån teorier om konsumentbeteende, undersöka rådande premuimiseringstrender, huruvida konsumenter genom vardagskonsumtion av premiumiserade livsmedel kan skapa önskad självbild och bygga personligt varumärke, samt vilka signaler denna konsumtion sänder gentemot konsumentens omgivning. Metod: Studien har genomförts med kvalitiv metod, hermeneutiskt synsätt, samt abduktiv ansats som kombinerar litteratur och teori med, för denna studie, insamlad empiri. LÄS MER

 2. 2. Lyxkonsumtion – behov eller intresse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Eleni Gahnsby; Viktor Hansson; [2014]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; iögonfallande konsumtion; identitetssökande; konsumentbeteende; självbild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Lyxkonsumtion bland svenska studenter Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidat- nivå, 15 högskolepoäng Författare: Oskar Britting, Eleni Gahnsby, Viktor Hansson Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, identitetssökande, konsument- beteende, självbild Syfte: Att utifrån läran om konsumentbeteenden förstå hur svenska universitetsstuden- ter förhåller sig till status- och lyxkonsumtion i kategorin kläder, skor och accessoarer, hur de väljer att visa upp detta för omgivningen, samt vilka underliggande behov för lyx- konsumtionen som existerar. Metod: Med utgångspunkt i hermeneutik, genomfördes en kvalitativ studie med semi- strukturerade intervjuer. LÄS MER