Sökning: "Oskar Dagerskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Dagerskog.

  1. 1. Balsbergsgrottan : historiska tillbakablickar och en lokalklimatologisk undersökning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

    Författare :Oskar Dagerskog; [2010]
    Nyckelord :grottor; karst; temperatur; däckgrotta; dygnsfluktuationer; naturgeografi; geografi; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : 55 m.ö.h. på Balsbergets södra sluttning finner man en av Sydsveriges största grottor, Balsbergsgrottan. LÄS MER