Sökning: "Oskar Edström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oskar Edström.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER

 2. 2. "Att bädda för ett jobb i framtiden" : En kvalitativ studie om ungas resonemang bakomutbildningsbeslutet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Edström; Ida Lassus; [2020]
  Nyckelord :Rationella val; humankapital; utbildningsval; riskundvikande; kunskap; mål; preferenser; normer; kostnad; avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på och belysa drivande mekanismer bakom ungas beslut att utbilda sig, eftersom kunskapen om sådana mekanismer rentav kan användas för att utformaden framtida arbetsmarknaden. Vad är det som får unga i branscher utan krav på kompetens att studera och i vilken utsträckning avser de genom sin utbildning utökar sina möjligheter? Meden vald kvalitativ metodansats kan studien få svar på ställda forskningsfrågor genom en djupare kontextuell förståelse. LÄS MER

 3. 3. Dubbla karriärer inom National Collegiate Athletic Association : Ishockeyspelares upplevelse av stödfunktioner och life skills program på ett amerikanskt universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oskar Edström; Lucas Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Dual careers; Life skills; Student athletes; Ice hockey players; NCAA; Dubbla karriärer; Life skills; Idrottsstudenter; Ischokeyspelare; NCAA;

  Sammanfattning : In todays society sports has become a major part in people’s life, with the emerging of professionalization it’s become a thriving business that generates big money. An outcome of this evolution of sports as meant that most athletes must put more time and energy in to their athletics to have a chance to reach their dreams of being a professional athlete. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av automatisk monteringscell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oskar Edström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar ett examensarbete som handlar om en konceptstudie för en monteringscell. Examensarbetet har genomförts av Oskar Edström, student inom maskinteknik på Umeå Universitet, under våren 2013. LÄS MER