Sökning: "Oskar Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Oskar Ericsson.

 1. 1. Algorithms for Pure Categorical Optimization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Oskar Eklund; David Ericsson; Astrid Liljenberg; Adam Östberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Optimeringsproblem med kategoriska variabler är vanligt förekommande exempelvis inom bilindustrin och andra industrier där mekaniska komponenter ska väljas ut och kombineras på gynnsamma sätt. Avsaknaden av naturlig ordning på beslutsvariablerna gör att kategoriska optimeringsproblem oftast är svårare att lösa än diskreta eller kontinuerliga problem. LÄS MER

 2. 2. Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eckman; Oskar Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Corruption Perceptions Index CPI ; Korruption; bistånd; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. LÄS MER

 3. 3. Employer branding - En kvalitativ studie om hur ”big four” strategiskt arbetar för att rekrytera studenter och unga yrkesverksamma tillhörande generation Y

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Windolf; Linnette Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Agil utveckling av modul för hantering av XML-baserade kartor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Rooth; Daniel Ericsson; Mattias Hammar; Natanael Log; Oskar Adolfsson; Sara Bergman; Tomas Öhberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett kandidatprojekt som genomfördes av sju studenter på datavetenskapliga civilingenjörsutbildningar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2016. Projektet syftade till att skapa en modul, C3 Path Engine, för att hantera kartor till simuleringsverktygen C3Fire och C3Rescue som främst används av räddningstjänsten. LÄS MER

 5. 5. A Case Study of a 3D Space-Shooter Game - ULMO the Star Explorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Dahlberg; Hampus Ericsson; Johan Hasselqvist; Anton Josefsson; Henry Ottervad; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis treats the development of ULMO the Star Explorer, a graphicallyintensive space-shooter game set in three dimensions, which is developed usingthe framework Microsoft XNA. The project was carried out as a case study, andthe thesis presents and compares different techniques that can be used to solve theproblems we identified. LÄS MER