Sökning: "Oskar Franzen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Franzen.

 1. 1. Implementation Of Eco-Design In Product Development : Knowledge management for effective eco-design implementation

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Oskar Franzén; Liyi Guo; [2021]
  Nyckelord :Eco-design implementation; Sustainability; Product development; Management; Knowledge management;

  Sammanfattning : Background: The accumulating concern for environmental change has increased the need for companies to take a closer consideration to the negative impact of their operations. One effective approach to mitigate the impact is to, from the very first stages when a product is developed, analyse the environmental impact of the product’s entire lifecycle from the raw materials extruded from the ground to the disposal of the product. LÄS MER

 2. 2. PREVENTION OF WHEEL WEAR, A CASE STUDY : Developing a functioning wheel profile for rail-mounted transportation trolley.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Agnieszka Inglot; Oskar Franzén; [2019]
  Nyckelord :Wear prediction; Rail; Flanged wheel; Archards model; Hertzian contact problem; Abrasive wear; Adhesive wear; Theorethical prediction model;

  Sammanfattning : This bachelor’s degree project aimed to improve the wheel profile of a rail mounted trolley and determine the cause of wheel failure. The proceedings of this project where modelled after an approach for solving wear problems with an emphasis on designing for sustainability. LÄS MER

 3. 3. Grund till kravspecifikation : Automatisering hos ett grossistföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mikael Narse; Carl-Oskar Franzén; [2009]
  Nyckelord :Kravspecifikation; grossist; automation; fördelningsflöde; ergonomi; investeringar; ACRE;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att förse en dagligvarugrossist med en bra grund till kravspecifikation för att användas vid införande av ett automatiserat fördelningsflöde. Kravspecifikationen är inte helomfattande, men ska kunna brukas som grund till resonerande tankar runt om huruvida man ska automatisera eller inte. LÄS MER