Sökning: "Oskar Gudmundsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Gudmundsson.

 1. 1. Vad påverkar förekomsten av typ II-fel? : En kvantitativ studie om uteblivnafortlevnadsvarningar i revisorersrapportering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Gudmundsson; Isabelle Vörén; [2020]
  Nyckelord :Typ II-fel; Fortlevnadsvarningar; Revisionskvalité; Kön; Bransch; Ort; Finansiell stress; Z-score;

  Sammanfattning : Fallet om Prosolvia ledde till det största skadeståndet som någonsin utfärdats i svensk domstol. Orsaken var att revisorn för bolaget inte hade rapporterat om väsentliga osäkerheter och felaktigheter i den finansiella rapporten trots att dessa förelåg. Detta ledde till att Prosolvia senare ansökte om konkurs. LÄS MER

 2. 2. Challenging coopetitive branding alliances : a study on how coopetitive branding affects consumers’ brand image

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Oskar Gudmundsson; Joel Leteus; [2018]
  Nyckelord :Coopetition; Co-branding; Coopetitive Branding; Strategic Alliances; Consumer Based Brand Equity CBBE ; Brand Image;

  Sammanfattning : The increased competitive intensity in several global markets has encouraged firms which traditionally compete, to also collaborate with each other, that is coopetitive branding alliances. Coopetitive branding has, to the best of our knowledge, not been researched from a consumer perspective. LÄS MER