Sökning: "Oskar Gustavsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Gustavsen.

  1. 1. Börsnoteringens påverkan på kapitalstrukturen - En kvantitativ studie av förändring i kapitalstruktur bland börsintroducerade bolag på Nasdaq Stockholm mellan år 2010–2016.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olle Andersson; Oskar Gustavsen; [2021-11-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to illustrate how the capital structure changes when a firm is listed on a stock exchange and if there is a difference in the way certain factors influence the choice of capital structure before and after a listing. With quantitative methods, financial data from the firms that has been listed on the Nasdaq Stockholm during the years 2010-2016 has been analyzed and compared to earlier theories. LÄS MER