Sökning: "Oskar Högberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Högberg.

 1. 1. Vilka omständigheter kan en styrelseledamot åberopa till undvikande av personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i aktiebolag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Högberg; [2015]
  Nyckelord :Kapitalbrist; personligt ansvar; medansvar; försumlighet; presumtionsansvar; KBR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hantering och lagerföring av reservdelar vid Stora Enso Skoghall

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Fredrik Högberg; Oskar Johansson; [2006]
  Nyckelord :Lagerhållning; Lager; Reservdelar; Reservdelslager; Lagerstrategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder problematiken rörande hantering och lagring av reservdelar vid Stora Enso Skoghall. Reservdelar följer sällan ett givet efterfrågemönster vilket gör det svårt att använda klassiska ordermodeller som exempelvis EOQ. LÄS MER