Sökning: "Oskar Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Oskar Hansson.

 1. 1. Vilka faktorer förklarar kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie på svenska onoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Leo Eriksson; Oskar Hansson; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; finansieringsval; skuldsättningsgrad; fastighetsbolag; onoterade bolag; Sverige;

  Sammanfattning : Beslutet om kapitalstruktur kretsar kring vilken utsträckning företaget ska finansieras genom skulder respektive eget kapital och är ett kritiskt beslut för alla företag som är vitalt för dess välmående. Trots decennier av empirisk forskning på området finns dock ingen enhetlig syn om vad som driver företags val av kapitalstruktur. LÄS MER

 2. 2. Lärare i idrott och hälsa om kunskapskrav och kommunikation : Tolkning, konkretisering och förmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Ejermo; Oskar Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I gott bevar : Musikalen Kristina från Duvemåla och Vilhelm Mobergs utvandrarepos - en adaptionsanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Erika Hansson; [2019]
  Nyckelord :Kristina från Duvemåla; Benny Andersson; Björn Ulvaeus; Vilhelm Moberg; Utvandrarepos; Musikteater; Adaption; Ledmotiv; Folkton; Folkmusik;

  Sammanfattning : Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Kristina från Duvemåla är baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarepos och sågs mellan åren 1995–1999 av över en miljon besökare. Denna undersökning har med utgångspunkt i de teoretiska termerna adaption, ledmotiv och folkton analyserat dels hur den litterära textens teman och handling har adapterats till musikalen i form av sångtexterna och dels hur upphovsmännen har valt att musikaliskt förmedla Karl Oskars och Kristinas kärlek samt Kristinas hemlängtan. LÄS MER

 4. 4. En feministisk utrikespolitik under utveckling?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; kritisk retorikanalys; retoriska framställningar; mänskliga rättigheter; svensk utrikespolitik; narrativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Feministisk utrikespolitik har sedan 2015, då utrikesminister Margot Wallström deklarerar denna inriktning, varit ett diskussionsämne inom den svenska utrikes-politiken. Uppsatsens analys genomförs med målet att åskådliggöra skillnader i hur regeringarna framställer kvinnor, hur de inkluderas och vilka rättigheter de har i de utrikespolitiska debatterna 2008 och 2015. LÄS MER

 5. 5. Medias perspektiv på personerna bakom svensk damfotbolls guldår 1984 : Om sociala strukturer och social handling som gör skillnad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oskar Hansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study I describe the persons who got the most publicity in media during womens football European Championship in 1984. The aim of this study is to examine what the persons are saying about the social structures in the Swedish football family in 1984 and what social actions they did to the raise of womens football. LÄS MER