Sökning: "Oskar Hernerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Hernerud.

  1. 1. UPPLEVELSE AV STRESS HOS NYEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Mariam Asad; Oskar Hernerud; [2015]
    Nyckelord :Stress; Nyexaminerade sjuksköterskor; Konsekvenser av stress; Stress hantering; Yrkesrelaterad stress;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket. I övergången från student till sjuksköterska finns en förhöjd risk för att utveckla stress. LÄS MER