Sökning: "Oskar Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Oskar Johansson.

 1. 1. Crunch: varför, vad och effekter : En kvalitativ studie om fenomenet Crunch utifråndataspelsutvecklares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oskar Sundin; Alexandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :Crunch; Passion; Motivation; Working conditions; Culture; Burnout; Work-life balance; Crunch; Passion; Motivation; Arbetsförutsättningar; Kultur; Utbrändhet; Work-life balance;

  Sammanfattning : The phenomenon of crunch is well established in the computer game industry, but is still unfamiliar in other areas. Crunch represents a period in the work phase that is characterized by a high and intense workload in connection with deadlines and upcoming game releases that exist in order to speed up a project. LÄS MER

 2. 2. Hur lekresponsiv undervisning påverkar elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Oskar Sannum; Julia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Intresse; lek; lekresponsiv; lärande; läromedelsstyrd; matematik; motivation; påverka; undervisning.;

  Sammanfattning : Målet med detta SAG-arbete är att sammanställa forskning om hur elevers lärande påverkas av lekresponsiv undervisning. Matematikboken dominerar matematiklektionerna vilket leder till att arbetet ställer lekresponsiv undervisning emot läromedelsstyrd undervisning för att synliggöra skillnader i elevers lärande i matematik. LÄS MER

 3. 3. Påverkar corona-pandemin resultatkvaliteten hos svenska företag? : En studie på svenska noterade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Simon Skoglund; Oskar Johansson; [2022]
  Nyckelord :resultatkvalitet;

  Sammanfattning : Resultatkvalitet är ett viktigt koncept när det kommer till den nytta redovisning syftar till att ge användarna. Detta är något som kan komma att påverka intressenter och användare i deras beslutsfattande och få en stor roll i deras slutliga beslut gällande ett företag. LÄS MER

 4. 4. Partnering-en jämförelse med fastpris

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Edvin Winroth Jansson; Oskar Johansson; [2022]
  Nyckelord :Partnering; Fastpris; Samarbetsform; LOU; kommunikation; Samarbete; kvalitet; Ekonomi; Tid; Projekt; Samarbetsform.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Det finns olika sätt att upphandla och utföra ett byggprojekt. Samarbetet och samarbetsformen är en avgörande del i projektets resa och i utfallet av slutprodukten. Partneringprojekt även kallat samverkan är en samarbetsform som ökar mer och mer i byggindustrin. LÄS MER

 5. 5. How do independent school admission rules affect school segregation? : An agent-based model in a Swedish context

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutet för analytisk sociologi, IAS

  Författare :Oskar Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : School segregation has previously been found to be a product of residential segregation, student/parental preferences and school allocation methods. In Sweden, rules regarding school allocation methods prevent both public and independent schools from sorting students by socioeconomic background, ability or ethnicity. LÄS MER