Sökning: "Oskar Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Oskar Jonsson.

 1. 1. ”Och med granskogen följer mörker” Natursyn i två barnlitterära bilderböcker av Lars Lerin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oskar Jonsson; [2022-02-17]
  Nyckelord :Lars Lerin; Ekokritik; Barn- och ungdomslitteratur; Bilderböcker;

  Sammanfattning : This thesis examines which attitudes towards nature can be found in two contemporary children’s picture books by Swedish artist and author Lars Lerin. The questions posed further concern whether there are visible differences between the attitudes in the two books and whether there is a didactic attempt to influence the reader in a certain direction. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Direct Signal Interference Suppression and Target Detection for Low-Cost SDR-Based Passive Bistatic Radar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Oskar Jonsson; [2022]
  Nyckelord :passive radar; ECA; LMS; software-defined radio;

  Sammanfattning : Passive radar is a technology for detection of targets using echoes of existing radio transmitter, such as FM-radio. Since only receivers are needed for operation, a passive radar system has the possibility of being implemented using low-cost hardware. LÄS MER

 4. 4. Hur distansarbete påverkar organisationskulturen : En kvalitativ studie om hur distansarbetet har påverkat organisationskulturen inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Haglund; Oskar Jonsson; [2022]
  Nyckelord :remote work; remote; organizational culture; distansarbete; organisationskultur; företagskultur; schein; seb; vattenfall; klarna; wehype; consid; förespråkande värderingar; underliggande antaganden; artefakter; företagsklimat; distans; kontorsarbete; sts; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ flerfallsstudie som undersökt hur distansarbetet påverkat organisationskulturen hos företag inom IT-branschen. Detta har gjorts på ett abduktivt arbetssätt där teorin har grundat sig Edgar H. Scheins tre nivåer av organisationskultur samt en samling av för- och nackdelar med distansarbete. LÄS MER

 5. 5. Developing a modular, high-interaction honeypot using container virtualization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Jonsson; Alexander Lysholm; Sophia Pham; Benjamin Sannholm; Oskar Svanström; Johan Valfridsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :honeypot; container-based virtualization; docker; security; data collection; modular software design; SSH; database design; network monitorization;

  Sammanfattning : A significant increase of attacks combined with companies neglecting cybersecurity poses a problem for the ever-growing number of Internet-connected devices. With honeypot technology being an invaluable tool for understanding adversaries’ strategies, this project aims to develop a modular honeypot that is able to evolve. LÄS MER