Sökning: "Oskar Kindberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Kindberg.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. RAE och Damallsvenskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Women; Football; Sweden; Relative age effect;

  Sammanfattning : I en allt mer elitsatsande idrott skapas fler och fler svårigheter och problem. Ett av dessa är relative age effect (RAE). RAE innebär att det finns en överrepresentation i deltagarpopulationen av deltagare som är födda tidigt på året. LÄS MER

 3. 3. I samtal med medborgaren – en normativ analys av Malmö stads stadskontors kommunikationsavdelning och Gatukontorets dialogarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; Alfred Tilly; [2017]
  Nyckelord :demokrati; deliberativ demokrati; medborgardialog; mini-publics; Malmö stad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Deliberativ demokrati presenteras som en potentiell lösning på de sjukdomssymptom den västerländska representativa demokratin diagnostiserats med. Minskat valdeltagande och i förlängningen ett minskat förtroende för våra politiska institutioner menar förespråkarna för deliberativ demokrati kan botas med hjälp av samtal. LÄS MER