Sökning: "Oskar Krutmeijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Krutmeijer.

  1. 1. Portföljteori: Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Frida Ehrencrona; Oskar Krutmeijer; [2011]
    Nyckelord :Tillväxtmarknadsfonder; Stockholmsbörsen; portföljteori; avkastning; standardavvikelse; riskfri avkastning; Sharpekvot; Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning; kapitalmarknadslinjen.;

    Sammanfattning : Problem: Den ekonomiska kris som präglat världsmarknaden under 2007 till 2010 har drabbat börser världen över till olika grad. Denna uppsats studerar hur krisen drabbat den svenska fondmarknaden och tillväxtmarknadsfonder ur perspektivet risk och avkastning. Detta är i denna studie belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. LÄS MER