Sökning: "Oskar Lago"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Lago.

 1. 1. Fasta körspår i potatisodling : en förstudie för svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Martin Gillheimer; Oskar Lago; [2014]
  Nyckelord :potatis; fasta körspår; spårvidd; odling; bearbetningssystem; modulbredd;

  Sammanfattning : Detta arbete är en förstudie inom området fasta körspår med potatis i växtföljden. Målet är att undersöka vilka radavstånd som är att föredra vid tillämpning av fasta körspår med potatis i växtföljden. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets påverkan på den akademiska prestationen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Oskar Lago; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER