Sökning: "Oskar Lindelöf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Lindelöf.

 1. 1. Förekomsten av resultatmanipulering i nordiska börsbolag : En studie av kulturens inverkan på redovisningsvalet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Wittström; Oskar Lindelöf; [2016]
  Nyckelord :earnings management; cultural dimensions; accounting values; positive accounting theory; resultatmanipulering; kulturella dimensioner; redovisningsvärden; positiv redovisningsteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : ForskningsproblemEarnings management, i studien uttryckt som resultatmanipulering, handlar om redovisningsval där företagsledningen vilseleder företagets intressenter om dess verkliga ekonomiska prestation. Behov finns att förklara skillnader i användandet av resultatmanipulering mellan länder. LÄS MER

 2. 2. Utformning och utveckling av ERICA: ett digitalt beslutsstöd för akutmottagningen på NÄL

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Elin Blomgren; Oskar Henriksson; Linnéa Johansson; Edvard Lindelöf; Martin Pettersson; Åsa Söderlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER