Sökning: "Oskar Lindmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Lindmark.

  1. 1. Kanondebatten 2006 och litteratururvalet i antologier avsedda för gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Oskar Lindmark; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om kanondebatten 2006 och urvalet av litteratur i antologier avsedda förgymnasiet. Syftet är att ge en klar bild av hur kanondebatten 2006 såg ut och sedan jämföra detmed vilken litteratur som finns representerad i antologier och handböcker avsedda för gymnasiet. LÄS MER