Sökning: "Oskar Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Oskar Liu.

 1. 1. Förbättring och utvärdering av intermodul kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Jimmie Roos; Oskar Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samtidigt som flygplanssimmulering kommer närmre verk-ligheten ökar kraven på systemen som simulerar dem. I dettaexamensarbete kommer en central del av Saabs nya flyg-planssimulator att byggas om och jämföras med den tidigareimplementationen. LÄS MER

 2. 2. Hur kommunerna arbetar för att bevara byggnader med kulturhistoriskt värde

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elmon Huovinen; Oskar Jolind; [2021]
  Nyckelord :Kulturbyggnader; Byggnader; kulturhistoriskt värde; proaktivt arbete; kartläggning; inventering; kommun; PBL; detaljplan; rivningslov;

  Sammanfattning : Byggnader med kulturhistoriskt värde ger insikt i hur levnadsvillkor och synsätt från olika tider har förändrats över tid. För att ge kommande generationer möjlighet att ta del av denna insikt bör dessa byggnader bevaras och underhållas ändamålsenligt. LÄS MER

 3. 3. Uppvisar den svenska aktiemarknaden mean reversion? : En studie om Stockholmsbörsen, dess sektorer och olika marknadsförhållanden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Fors Rosén; Stefan Liderfelt; [2021]
  Nyckelord :Den effektiva marknadshypotesen; mean reversion; fraktionell integrering; långsiktigt minne; random walk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether the returns on the Stockholm Stock Exchange and its different sectors is mean reverting during the period 2003–2019. In addition to the examination of the entire period, the study also examines the periods before, during and after the global financial crisis. LÄS MER

 4. 4. Exploring Transformer-Based Contextual Knowledge Graph Embeddings : How the Design of the Attention Mask and the Input Structure Affect Learning in Transformer Models

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Oskar Holmström; [2021]
  Nyckelord :Knowledge Graph; Knowledge Graph Embedding; Embedding; Transformer model; BERT; Attention mask;

  Sammanfattning : The availability and use of knowledge graphs have become commonplace as a compact storage of information and for lookup of facts. However, the discrete representation makes the knowledge graph unavailable for tasks that need a continuous representation, such as predicting relationships between entities, where the most probable relationship needs to be found. LÄS MER

 5. 5. Design of a system for visualizing trends and behaviors based on customer data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :BI; Business Intelligence; Business Inteligence; Busines Intelligence; Power BI; Power Platform; Tableau; Qlik; Qlik View; Qlik Sense; power bi; power platform; bi; business intelligence; big data; Big Data; aggregation; aggregate; customer value; solution xperts; visualize data; visual data; visualizing data; visualise data; visualising data; visual data;

  Sammanfattning : Big amounts of data are produced every day in companies. By analyzing and visualizing the data a lot of insights can be gained. The company Solution Xperts wanted to create a system that could import and visualize Big Data. In this work a system was created and evaluated. LÄS MER