Sökning: "Oskar Nilsson Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Nilsson Andersson.

 1. 1. Clients’ Lost Interest in Banks - The Business Model Development of a FinTech Start-Up

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Nilsson Andersson; Jenny Holmgren; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Investeringssparkontot och den svenska börsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Nilsson Andersson; Patrik Olofsson; Sophia Billing; Robin Marklund; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER