Sökning: "Oskar Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Oskar Nilsson.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Oskar Mikaelsson Nilsson; Alexander Jannesson Prytz; [2020]
  Nyckelord :Venösa bensår; leva; patientupplevelser; lidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: De individer som drabbas av ett venöst bensår kommer troligen att leva med det under en lång tid. Det är även ett välkänt problem att dessa individer upplever svårigheter i sin vardag samt det är ett komplext problem som inte endast kan lösas genom såromläggningar. LÄS MER

 2. 2. “Are we live? Can you see me?” : en netnografisk studie av fans vid en livestreamad spelning under Covid-19

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Oskar Andreasson; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :föreställda gemenskaper; fankultur; netnografi; youtube; covid-19; livestream; konsert; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur gemenskaper skapas i den livestreamade konserten The Tallest Man on Earth - The Wild Hunt Live #StayHome #WithMe som hölls 10-04-2020 på video-plattformen Youtube. I uppsatsen analyseras fanaktivitet vid spelningen med hjälp av en netnografisk metod, samt en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Lärares viljor, plikter, kunnande och möjligheter i relation till simning : En jämförande kvalitativ studie om idrottslärare i stad och landsbygds upplevelser kring simundervisning i årskurs 7-9.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; Ida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka och jämföra hur lärare idrott och hälsa i årskurs 7-9 i storstad och på landsbygden tolkar, realiserar och upplever sina möjligheter att undervisa i delmomentet simning utifrån kursplanen i idrott och hälsa för såväl simkunniga som icke simkunniga elever. Frågeställningar: Hur tolkar och realiserar lärare i idrott och hälsa simundervisningen, utifrån kunskapskrav och det centrala innehållet? Hur upplever lärare i idrott och hälsa sina möjligheter att bedriva simundervisning för såväl simkunniga som icke simkunniga elever? Vilka faktorer påverkar lärare i idrott och hälsas möjligheter att bedriva simundervisning? Metod Studien har en kvalitativ ansats och halvstrukturerad intervju användes som metod. LÄS MER

 4. 4. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 5. 5. Designing Sustainable Alpine Skis : Combining user needs with ecological, social, and economical sustainablility 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tom-Oskar Barreflod; Matilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Product Development; Product Design; Industrial Design Engineering; Sustainability; Sustainable Product Development; User-centered Design; Alpine Skis; Norm-Creative design; Produktutveckling; Produktdesign; Teknisk Design; Hållbarhet; Hållbar Produktutveckling; Användarcentrerad design; Alpina skidor; Normkreativ design;

  Sammanfattning : As alpine skiing is becoming more and more popular the need for sustainable products are increasing in order to enable great skiing and snowy winters in the future. The ski industry is unfortunately far behind many other industries when it comes to sustainability and the shift towards sustainable skis is going slow. LÄS MER