Sökning: "Oskar Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Oskar Nordén.

 1. 1. Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Martin Gustafsson; Oskar Nordén; [2021-08-09]
  Nyckelord :Gårdstensmodellen; Bostadssegregation; Top-Down; Bottom-Up; Särskilt utsatt område; Politisk styrning; Samverkan; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika samhällsaktörer och politikers uppfattningar om möjligheterna att implementera Gårdstensmodellen i andra stadsdelar i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Försök att isolera lipoprotein(a) från plasma : FPLC med gelfiltrering och anjonbyteskromatografi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Oskar Nordén; [2021]
  Nyckelord :anjonbyteskromatografi; DLS; FPLC; gelfiltrering; LDL; lipoprotein a ; Western blot;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att försöka utveckla en metod för att isolera lipoprotein(a), ett lipoprotein som korrelerar i hög grad till kardiovaskulär sjukdom, från plasma. Det har varit problematiskt att på ett enkelt sätt separera lipoprotein(a) från LDL på grund av dess strukturella likheter. LÄS MER

 3. 3. Establishing a real estate giant: A case study on the growth journey of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") and the acquisition of Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa")

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andreas Lindström; Oskar Paldanius; [2020]
  Nyckelord :Real estate; M A; Growth; Social infrastructure; Non-cash acquisitions;

  Sammanfattning : This single-case study contains a two-track investigation of SBB, including the company's growth journey and acquisition of Hemfosa. The aim is to display an in-depth analysis from a unique real estate narrative, social infrastructure, that provides key success factors and decisive insights from the remarkable growth journey as well as the all-time largest real estate M&A deal in the Nordics. LÄS MER

 4. 4. Häktning och restriktioner i Norden – en komparativ studie av häktningsreglerna i Sverige, Danmark och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Sundin; [2017]
  Nyckelord :Komparativ rätt; comparative law; straffrätt; criminal law; Straffprocessrätt; criminal procedure law; häktning; detention; restriktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs de svenska häktnings- och restriktionsreglerna med motsvarande norska och danska regler. Uppsatsens syfte är att, utifrån skillnader mellan regelverken, undersöka vilka rättspolitiska argument som kan göras gällande för att de svenska häktnings- och restriktionsreglerna borde ändras. LÄS MER

 5. 5. Optimized planning at a food terminal

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Oskar Löf; Mikael Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Optimering; omlastning; materialhantering; terminal; cross-docking; lagerlayout; heuristik;

  Sammanfattning : Bring Frigo transporterar och distribuerar kylda och frysta livsmedel inom Sverige och övriga Norden genom ett temperaturkontrollerat nätverk av fordon, kyllager, fryslager och terminaler. En av Bring Frigo:s terminaler är belägen i Linköping dit livsmedel som ska distribueras till eller från Östergötland ankommer för att lastas om mellan fjärr- och distributionsbilar. LÄS MER