Sökning: "Oskar Norlöv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Norlöv.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning i spelbranschen : Valet av legitimitetsstrategi och dess inverkan på konsumenterna

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Håkan Andersson; Oskar Norlöv; [2021]
    Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier; spelbranschen;

    Sammanfattning : Spelbranschen är, enligt många, en kontroversiell bransch där företagens vinster motsvarar konsumenternas förluster. Spelandet kan även, till följd av spelberoende, leda till hälsoproblem. För att motverka dessa problem tog den svenska staten fram en ny lag som började gälla vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. LÄS MER