Sökning: "Oskar Nyström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Nyström.

 1. 1. Problematiska följder för K3-bolag efter goodwillförändringarna i IFRS 3, IAS 36 & IAS 38 : En kvalitativ studie av revisorer och affärsrådgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Nyström; Tina Åberg; [2019]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivning; nedskrivningsprövning; avskrivning; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Efter att IFRS 3 om rörelseförvärv implementeras 2005 samt att en omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella tillgångar ägt rum, har diskussionen om hur synen och agerandet mot avskrivningen i bokföringen förändrats. Detta har gjort att IFRS bolagen tillämpar nedskrivning av goodwillposterna genom nedskrivningsprövning istället för linjär avskrivning. LÄS MER

 2. 2. Prov, processer och en gnutta Bloom : en analys av skriftliga salsprov i gymnasiets samhällsämnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Per Oskar Norberg; Ida Nyström; [2013]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; Lpf94; Gy11; prov; provkonstruktion;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att redogöra för utformningen av skriftliga salsprov i gymnasieskolans samhällsämnen, samt att undersöka vilken typ av kunskap som proven mäter. Analysen görs genom granskning av sju skriftliga salsprov, alla inom samhälsvetenskapliga ämnen, vilka analyseras utifrån Bloms reviderade taxanomi. LÄS MER