Sökning: "Oskar Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Oskar Olsson.

 1. 1. A Taxonomy of Non-fungible Tokens : Overview, evaluation and explanation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Oskar Olsson; [2022]
  Nyckelord :non-fungible token; blockchain; smart contract; taxonomy;

  Sammanfattning : With the internet being the perhaps most important invention in recent time, the introduction of web 3.0 and the blockchain may be considered the most revolutionizing technology since then.A decentralized internet would mean that users can do business with each other in a fast and secure way, without the need for a trusted third party. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmetodik för konstruktion av stålkonstruktioner med hänsyn till miljö och ekonomi

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Jens Erikanders; Oskar Olsson; [2022]
  Nyckelord :Environmental impact; expense; steel structure; methodology; Lean Construction; modular design; Design for Manufacture and Assembly; Miljöpåverkan; kostnad; stålkonstruktion; arbetsmetodik; Lean Construction; modulär konstruktion; Design for Manufacture and Assembly;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är allmänt känt att global uppvärmning är ett problem som grundar sig i att för mycket växthusgaser släpps ut. Detta måste förändras för att effekterna av global uppvärmning inte ska förstöra viktiga ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Artikelhantering som förutsättning för en effektiv lagerhållningsstrategi vid ökad efterfrågan : ABC/XYZ-analys och lagerplatsbehov på Micropower

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Olsson; Oskar Siggesson; Mattias Hedendahl; Max Sandstedt; [2022]
  Nyckelord :ABC XYZ-analysis; item management; inventory management strategy; differentiation; classification; forecast; sensitivity analysis; storage space; ABC XYZ-analys; artikelklassificering; lagerstyrningsstrategi; differentiering; klassificering; prognos; känslighetsanalys; lagerplatser;

  Sammanfattning : Title: Inventory management as prerequisite for an efficient warehousing managementstrategy during expansive growth Authors: Oskar Siggesson, Mattias Hedendahl, Anton Olsson & Max Sandstedt Examinator: Hana HulthénTutor: Petra Andersson Background: The company is in a period of strong growth and is suffering from growingpains. The company is moving to a new location with a larger storage space in 2024 butsomething has to be done before the move. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar utformningen av en försörjningskedja samt dess aktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Rick Eckerholm; Oskar Olsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain management; Supplier selection; Supplier relationship management; Supply chain strategy; Försörjningskedjor; Supply chain management; Leverantörsval; Supplier relationship management; Supply chain strategy.;

  Sammanfattning : En försörjningskedja är en komplex process som majoriteten av företaget tampas med, både medvetet och omedvetet. Vid närmare granskning av en försörjningskedja kan denna process brytas ner i flertalet delar, vilket gör begreppet försörjningskedja oerhört stort att behandla i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan som ''second victim'' : Sjuksköterskans upplevelse av att ha orsakat en vårdskada inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Isra Saleh Ali; Oskar Olsson; [2021]
  Nyckelord :Negativa händelser; omvårdnad; second victims; sjuksköterska; upplevelser; vårdskador;

  Sammanfattning : .... LÄS MER